Centrul Județean de Voluntariat Botoșani – Despre noi

În spatele programelor şi a acţiunilor de voluntariat se află întotdeauna un grup dedicat de oameni care se ocupă de recrutarea, coordonarea, sprijinirea şi motivarea acelor voluntari. Fie că sunt angajaţi sau voluntari, coordonatorii voluntarilor transformă pasiunile acestora în acţiuni eficiente pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Dezvoltarea voluntariatului în Botoşani s-a concentrat până acum mai degrabă pe ceea ce înseamnă creşterea numărului de voluntari, decât pe îmbunătăţirea capacităţii organizaţiilor de a gestiona voluntarii deja existenţi, de a îmbunătăţi rezultatele programelor care implică voluntari şi de a le oferi acestora o experienţă de voluntariat de calitate. Voluntariatul nu poate genera rezultate şi satisfacţii fără o bună gestionare a voluntarilor şi a resurselor din centrele de voluntariat. Alătură-te nouă! Schimbăm lumea cu pași mici!

MISIUNE ȘI SCOP

Centrul Județean de Voluntariat Botoșani (CJVB) își propune susținerea activă a intereselor comunității, modernizarea mentalității sociale la nivel local și consolidarea spiritului democratic participativ în Romania, prin promovarea voluntariatului în județul Botoșani, precum și prin elaborarea și implementarea unei structuri de sprijin a sectorului neguvernamental și non-profit din județ.

OBIECTIVE

 1. Creşterea numărului de voluntari în instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale din judetul Botosani;
 2. Crearea şi dezvoltarea unei strategii pentru voluntariat în judetul Botoșani;
 3. Creşterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului;
 4. Creşterea vizibilităţii voluntariatului în comunitate;
 5. Promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat;
 6. Implementarea de proiecte pentru toate categoriile sociale- judetene, naţionale, internaţionale;
 7. Creşterea gradului de implicare a instituțiilor publice în activități de voluntariat;
 8. Implicarea (atragerea) sectorului privat în sprijinirea și încurajarea activităților centrate pe voluntariat;
 9. Promovarea unui tip de comunitate responsabilă şi solidară, în care toţi cetăţenii contribuie la prevenirea şi rezolvarea problemelor acesteia oferindu-şi resursele personale – timpul, cunoştinţele, abilităţile, energia, talentele sau experienţa personala;
 10. Generarea de inițiative locale în sensul promovării voluntariatului în comunitate, angrenând cât mai multe ONG-uri și instituții publice, contribuind astfel la asimilarea și diseminarea conceptului de cetățenie activă în Municipiul și Județul Botosani;
 11. Realizarea unui centru de expertiza in realizarea de proiecte in domeniul voluntariatului
 12. Formarea de competențe civice și sociale în rândul voluntarilor;
 13. Respectarea valorilor democrației și pluralismului si încurajarea inițiativelor care au ca scop dinamizarea și diversificarea activităților / proiectelor de voluntariat;
 14. Monitorizarea activităților si proiectelor de voluntariat desfășurate de ONG-uri, Instituții Publice, etc.;
 15. Asigurarea unui climat de dialog și toleranță în interiorul asociatiei, unde  fiecare membru participant să-și poată exprima viziunea privind activitățile pe care le va desfășura Centrul Judetean de Voluntariat Botosani;
 16. Organizarea / prestarea de servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr.129/2000 si organizarea programelor de formare profesională, in concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional si international

Află mai multe despre Centrul Județean de Voluntariat Botoșani! Ne găsești și pe rețelele sociale!

LinkedinMail